Trips 2016 - 2019

Zowel in december 2018 als in november 2017 zijn wij op werkbezoek naar Juba geweest. Wij hebben daar de mensen van het Trumpetter Health Foundation project ondersteuning gegeven. In maart 2018 is een nieuw project opgestart voor het verbeteren van de watervoorziening in Juba. Hiervoor hebben wij vooraf geinventariseerd welke waterputten in Juba gerepareerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Voor de voortgang van dit project is het van belang dat wij binnenkort opnieuw naar Juba kunnen reizen. Dit werkbezoek is momenteel in voorbereiding.