Trips 2006 - 2010

Dank zij het vredesakkoord van 2005 hebben wij vele trips kunnen maken naar Zuid Sudan. Wij zijn in 2005 geraakt door de verhalen over ds. Fraser (lees het boek de Doctor Comes to Lui). De projecten die wij hebben opgezet met de stichting Ephraïm Mission hebben zich geconcentreerd in en rondom de plaats Lui in de regio Mundri County (Western Equatoria). Omdat Zuid Sudan nog zeer slecht bereikbaar was zijn we vaak via met de MAF gevlogen via Uganda.

Projecten

Grootste project in deze periode is de bouw van de Lui Parish Church geweest. Een groot kerkgebouw met ruimte voor ontmoeting en het organiseren van kerkdiensten. Daarnaast zijn er meerdere waterputten geslagen en hebben we een akkerbouwproject gefinancierd.