Putreparaties 2020


In 2019 hebben wij in totaal 10 putten gerepareerd (wij hebben het nu over put 11, 12, 13 en 14. Kosten per put liggen tussen € 1.200 en € 2.200. Dit is aanmerkeiljk goedkoper dan het aanleggen van een compleet nieuwe put. Afhankelijk van de te boren diepte komt een nieuwe put op een bedrag tussen € 9.000 - € 16.000. Wij werken samen met CAWASH; zij voeren de reparaties uit die nodig zijn om de put weer te laten functioneren. Daarnaast werken we samen met AID in Engeland. Zij ondersteunen de Trumpeters structureel.