Missionary Trips 2016 - 2019

Zowel in december 2018 als in november 2017 is Leida Kruidhof op werkbezoek naar Juba geweest. Zij traint en ondersteunt de mensen van het Trumpetter Health Foundation project. In maart 2018 is een nieuw project opgestart voor het verbeteren van de watervoorziening in Juba. Hiervoor heeft Leida vooraf geinventariseerd welke waterputten in Juba gerepareerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Voor de voortgang van dit project is het van belang dat wij eind 2019/begin 2020 opnieuw naar Juba kunnen reizen. Dit werkbezoek is momenteel in voorbereiding.