ANBI beleidsplan African Mission

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status vanaf 1 januari 2008)
Fiscaal nr. Stichting African Mission RSIN 8530 07 342.
IBAN: NL97 INGB 0009 5142 65  t.n.v. African Mission te Arnhem
Kamer van Koophandel 27256705 (bedrijfsuittreksel African Mission).

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van African Mission bestaat uit drie bestuursleden.
Jaap Huisman | voorzitter
Ikhlas Abdelrahman | secretaris
Jaco van Maaren | penningmeester
African Mission geeft winstoogmerk en geeft geen beloning aan de bestuursleden. Wel kunnen zij onkosten declareren; download hier het delaratiebesluit van African Mission. Wij doen er alles aan om onze bestuurskosten zo laag mogelijk te houden zodat het geld van onze donateurs en sponsoren ook echt bij de mensen in Zuid Sudan terecht komt. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en nemen geen mensen in dienst.

Jaarrekeningen Stichting African Mission

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
 

Doelstelling

Wat is het doel van de stichting African Mission?

Het doel van de stichting African Mission is het delen van het christelijk geloof met mensen in Afrika, met name in Zuid-Sudan. Daarbij wil de stichting praktische hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Wat staat er in de statuten van stichting African Mission?

Download hier onze statuten: statuten van African Mission (hierin staat ook de bestemming van het liquidatiesaldo, dit is een vereiste voor de ANBI regelgeving).

Wat is het werkgebied van stichting African Mission?

Het werkgebied van de stichting is midden Afrika, met de focus op Zuid Sudan.

Welke werkzaamheden voert stichting African Mission uit?

1) De primaire focus van de stichting is het delen van het christelijk geloof en het bieden van ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben.

2) We houden de overheadkosten zo laag mogelijk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. We reizen niet onnodig. We hebben geen dure campagnes en organiseren zo veel mogelijk via het internet.

3) We willen de lokale bevolking ondersteunen maar niet afhankelijk maken van onze (financiële) steun. Liever geven we een microkrediet dan een gift. Projecten worden daarom uitgevoerd door de lokale bevolking met steun van de stichting. Steun vind in principe altijd plaats op aanvraag (vraaggerichte ondersteuning).

4) We werken waar mogelijk samen met andere goede doelen organisaties die in dezelfde regio actief zijn zoals om te voorkomen dat we als kleine stichting opnieuw het wiel uitvinden.

African Mission onderschrijft de gelijkheid van alle mensen op grond van etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid of culturele achtergrond. 

Overzicht van de projecten van de stichting African Mission

Hierbij een overzicht van de hulpverleningsprojecten in Zuid Sudan welke nu (voorjaar 2018) lopen of zijn opgestart:

  • ondersteuning water project in Juba (WASH van Trumpeter Community Health)
  • opvang weeskinderen in Wau (Light for the World)
  • afbouw P. Boschetti Primcary School in Lui (ECS - Parish Church Lui, Mundri County)
  • renovatie St, Veronica Chapel Uganda